Sessió nounat al Penedès

La preciosa família de la Lia.