Sessió de Parella a Font Rubí


Quan s'ajunten la primavera, els núvols previs a una tempesta i una parella que desprén amor pur el resultat és aquest.